Tager vi børnene i hånden, vil vi opdage, at vi også selv bliver holdt i hånden.

Har vi mod til at tale med børnene, opdager vi, at det er lettere at tale end at tie.

Ved at hjælpe børnene, sker det forunderlige, at vi selv får hjælp.

Billedserier
Gravsted besøg
En hyggelig eftermiddag, hvor vi var rundt på forskellige kirkegårde. Og de unge vidste deres gravsteder for hinanden i gruppen.

Økonomi


 

Økonomisk ramme for en samværs- og samtalegruppe pr. år.

  •   Honorar til  projektleder og gruppeledere  15 timer x 1 x 12 måneder
  •   Kurser/efteruddannelse til gruppeleder og frivillige medarbejdere
  •   Supervision efter behov
  •   Erfaringsudveksling med andre grupper 4 gange årligt
  •   Driftsudgifter (materiale, husholdning m.m.)  

 

Årsbudget pr. gruppe i alt 65.000 kr.

Tilbuddet er afhængig af økonomisk støtte fra det offentlige og private.                                                                                                             

Enhver form for bidrag er velkomne

 - og kan indsættes i Nordea:  

   Reg.nr. 9585     Konto 8475339615

eller kontakt Inge Glud økonomisk ansvarlig 2221 0911

Ved økonomisk støtte kan fradragsretten udnyttes ved indbetaling til Samvirkende Menighedsplejer
på følgende konto nummer:

Konto nr.: +73  85923277

Mærket: "Menighedsplejen i Holstebro Kirke/sorggrupper"
Kontakt
Holstebro Aktivitetscenter   |   Danmarksgade 13 A  |  7500 Holstebro