Tager vi børnene i hånden, vil vi opdage, at vi også selv bliver holdt i hånden.

Har vi mod til at tale med børnene, opdager vi, at det er lettere at tale end at tie.

Ved at hjælpe børnene, sker det forunderlige, at vi selv får hjælp.

Billedserier
Gravsted besøg
En hyggelig eftermiddag, hvor vi var rundt på forskellige kirkegårde. Og de unge vidste deres gravsteder for hinanden i gruppen.

Mål og metode


 

Mål:

 • At skabe en tilknytning til efterlevende pårørende, som barnet kan dele tabet med.
 • At mødes med andre ligestillede og i dialog med andre at finde ud af egne tanker, følelser og reaktioner.  
 • Bedre at kunne overskue sit eget liv og fremtid.  
 • At fremme egen identitetsdannelse og selvfølelse.  
 • At forholde sig til, hvilke handlinger der er mest hensigtsmæssige for den enkelte.  
 • Samtale med voksne, som har tid og tør lytte til og dele smerten med den enkelte.  

 

 Metode:

 

Visitationssamtale:

Samtale med barnet, den unge og forælderen om familiens aktuelle historie,

og hvad sorggruppen har at tilbyde.

Gerne deltagelse af  andre pårørende, som barnet/den unge har et fortroligt forhold til.

 

 

Gruppemøde afholdes i udgiftsfrie lokaler hver 2. uge.  

Indhold, tidspunkt og varighed vil afhænge af aldersgruppen.

Det er individuelt hvor længe den enkelte har behov for at deltage sammen med gruppen.

 

 

Afsluttende samtale:  

Evalueringssamtale med barnet eller den unge og forælderen om udbyttet af deltagelsen i gruppen og det videre forløb. Gerne deltagelse af andre pårørende, som barnet/den unge ønsker sig et fortroligt forhold til.

 

 

Mødet i gruppen kan se således ud:  

 • Præsentation af nye i gruppen  
 • Samtale om siden sidst.  
 • Tema tages op - f.eks.: Svigt, ensomhed, vrede, bitterhed, sorg, savn, skyld, ansvar og selvbebrejdelse.  
 • Tiden sammen med den afdøde, før og mens vedkommende var syg.  
 • Den allersidste tid sammen.  
 • Afskeden - bisættelsen - begravelsen.  
 • Den afdødes rolle nu for mig og den øvrige familie.  
 • Forholdet til den overlevende forældre, andre søskende og familiemedlemmer.  
 • Tanker om egen sygdom og død og hvordan leve sit liv videre.  
 • Hvordan forholde sig til mærkedage og holde fast iminderne om den afdøde.  

 

Der benyttes bl.a. eventyrfortælling, dukketeater,

rollespil, collage, ler, tegning, fortælling om livshistorier,

fortælling ud fra fotos med videre.

Kontakt
Holstebro Aktivitetscenter   |   Danmarksgade 13 A  |  7500 Holstebro