Tager vi børnene i hånden, vil vi opdage,at vi også selv bliver holdt i hånden.

Har vi mod til at tale med børnene,opdager vi, at det er lettere at tale end at tie.

Ved at hjælpe børnene, sker detforunderlige, at vi selv får hjælp.

Billedserier
Gravsted besøg
En hyggelig eftermiddag, hvor vi var rundt på forskellige kirkegårde. Og de unge vidste deres gravsteder for hinanden i gruppen.

Individuelle samtaleforløb


Muligheder ved behov for individuelle samtaleforløb/terapi og

familiesamtaler til børn og unge i sorg.

 

Kontakt egen læge med henblik på samtale forløb.

Henvisning til privatpraktiserende psykolog gives hos

egen læge.

 

Kontakt kommunen - hvilke tilbud gives.

- Børn - unge og familierådgivning

- Pædagogisk/psykologisk rådgivning (PPR)

- Socialrådgiver

- Gruppeforløb for børn og unge i sorg

 

 

Kontakt den lokale præst.

Tilbyder evt. samtaler

 

Privat praktiserende psykolog

se telefonbog/vejviser

 

Privat praktiserende psykoterapeut

se telefonbog/vejviser

Kontakt
Holstebro Aktivitetscenter   |   Danmarksgade 13 A  |  7500 Holstebro