Tager vi børnene i hånden, vil vi opdage, at vi også selv bliver holdt i hånden.

Har vi mod til at tale med børnene, opdager vi, at det er lettere at tale end at tie.

Ved at hjælpe børnene, sker det forunderlige, at vi selv får hjælp.

Billedserier
Gravsted besøg
En hyggelig eftermiddag, hvor vi var rundt på forskellige kirkegårde. Og de unge vidste deres gravsteder for hinanden i gruppen.

Hvem er vi


 

Styregruppen bag samværs- og samtalegrupperne

 

Formand:

Niels Arne Christensen, provst

 

Økonomiansvarlig:  

Inge Glud, revisor

 

Koordinator og kontaktperson:

Mette Lønborg

 

Øvrige medlemmer:

Anne Lise Holst Jensen, koordinator af Netværkscafeen.

Simon Kiilerich, Kirke og kulturmedarbejder. 

 

Revisor:  

Erik Thomsen

Kontakt
Holstebro Aktivitetscenter   |   Danmarksgade 13 A  |  7500 Holstebro