Tager vi børnene i hånden, vil vi opdage, at vi også selv bliver holdt i hånden.

Har vi mod til at tale med børnene, opdager vi, at det er lettere at tale end at tie.

Ved at hjælpe børnene, sker det forunderlige, at vi selv får hjælp.

Billedserier
Gravsted besøg
En hyggelig eftermiddag, hvor vi var rundt på forskellige kirkegårde. Og de unge vidste deres gravsteder for hinanden i gruppen.

Baggrund og formålBaggrund for initiativet

Vi er en lokal gruppe, som består af sognepræst, sognemedhjælper, lærere, psykolog, sundhedsplejerske, familieterapeuter, pædagoger, pædagogmedhjælper, politiker, ung som selv har mistet, og forældre, hvis børn har brug for hjælp.  Vi møder børn og unge, som er ramt af sorg og har brug for opmærksomhed på dette ud over de tilbud der allerede gives.

 

Overvejelser  

Det vides at tab af forældre i barndommen sætter dybe spor i barnets og den unges psyke og får derved stor indflydelse på, hvorledes den enkelte mestrer sit liv fremover.

 

Typiske reaktioner hos børn og unge er angst, ensomhed, tristhed, længsel, vrede, selvbebrejdelser og stresssymptomer, som f.eks. søvnforstyrrelser, spiseproblemer og koncentrationsbesvær.

 

Vi vil derfor gerne tilbyde disse børn og unge muligheden for at deltage i en gruppe for børn og unge ramt af sorg, enten på grund af et nærtstående familiemedlems dødsfald eller nært forestående død.

 

Formålet

Formålet med samværs- og samtalegrupperne er, at den enkelte får mulighed for at bearbejde tabet af et nærtstående familiemedlem, så den enkeltes mestring i sit videre liv bliver så optimal som muligt og i samarbejde med barnet at skabe en tilknytning til efterlevende pårørende, som barnet kan dele tabet med.

Kontakt
Holstebro Aktivitetscenter   |   Danmarksgade 13 A  |  7500 Holstebro